Voor meer informatie bel met uw woonadviseur Loet Schrauwen 0402932933